Gio L Bp Tm cho Tn Tn Hữu

**Dân Tộc Việt **Các Phương Tiện *Báp Têm* zoom

" Vậy, hy đi dạy dỗ mun dn, hy nhn danh Đức Cha, Đức Con, v Đức Thnh Linh m lm php bp tem cho họ, 20 v dạy họ giữ hết cả mọi điều m ta đ truyền cho cc ngươi. V nầy, ta thường ở cng cc ngươi lun cho đến tận thế" Ma thi ơ 28: 19 & 20

*** Xin Cha Ban Phước ln hết thảy Anh Chị Em quyết định lm php Bp Tm trong Cha Gi su - Học biết nghĩa php Bp Tm sẽ lm chng ta hiểu r, v tận hưởng hết những giy pht qi bu trong những ngy mới theo Cha ***